Diseño de una estrategia sintética combinatoria para derivados de la Tafenoquina, en la búsqueda de nuevos compuestos precandidatos con actividad frente a Plasmodium vivax

Autor/a

Aranda Roca, Patricia

Abstract

La tendència actual d'aprovacions de la FDA mostra que tant el càncer com les malalties infeccioses o parasitàries són les dues àrees principals de recerca a tot el món en el sector farmacèutic. En aquest treball, es realitza una revisió bibliogràfica dels fàrmacs aprovats per la FDA durant els darrers dos anys per tal de valorar la tendència observada durant els anys anteriors.
Aquest projecte forma part d'una tesi doctoral en curs al Grup de Química Farmacèutica d'IQS on s'avalua l'espai químic reivindicat dins de les patents i es busca l'optimització dels fàrmacs descrits i aprovats mitjançant eines d'aprenentatge automàtic per buscar nous candidats farmacèutics. S'ha prestat especial atenció a l'optimització de la tafenoquina (un compost amb activitat contra la malària). En aquest treball es proposa una possible via sintètica per obtenir aquests anàlegs antipalúdics de la tafenoquina. Malauradament, no s'ha pogut dur a terme la síntesi proposada a causa de la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19.

 

Director/a

Teixidó Closa, Jordi
Estrada Tejedor, Roger

Estudis

IQS SE - Grau en Química

Data

2021-02-21