Diseño de una herramienta de planificación para la visualización y seguimiento de proyectos de investigación y desarrollo farmacéutico

Autor/a

Luque Hospital, Juan

Abstract

El sector farmacèutic, és un sector industrial singular, tant pel seu elevat nivell de regulació com per els elevats costos de desenvolupament i durada dels seus projectes d'I+D.
Davant aquestes particularitats es planteja la possibilitat de crear una eina informàtica de fàcil maneig, que possibiliti la visualització, l'evolució i el seguiment d'un portfoli de projectes farmacèutics.
Per a això, es imprescindible analitzar quins són els paràmetres sobre els quals s'ha de fonamentar l'eina, ponderant la repercussió de cada un d'ells i establint les relacions necessàries entre els mateixos.

 

Director/a

Artalejo Ortega, Beatriz
Gómez Gras, Giovanni

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2021-06-23