Diseño de una instalación solar fotovoltaica y térmica en en una vivienda unifamiliar del Principado de Andorra

Autor/a

Areny Soriano, Guillem

Abstract

Es realitza una valoració de les diferents formes d'aprofitament de la radiació solar. A l’inici del projecte es comptava amb coneixements generals sobre les instal·lacions fotovoltaiques i solars tèrmiques, que s'han vist altament ampliades a l'aprofundir en quantitat d'aspectes tècnics que incideixen en el seu òptim aprofitament. Mitjançant l'estudi de viabilitat i el disseny d'una instal·lació en un habitatge unifamiliar s'han adquirit coneixements dels components que constitueixen la instal·lació fotovoltaica i la tèrmica, de com es dimensionen i de les ofertes del mercat actual així com els rendiments que ofereixen. S'ha pogut comprovar que, en el mercat de l'autoconsum, l'energia fotovoltaica, tot i l'evolució que ha tingut en els últims 40 anys, encara està lluny de ser competitiva en el mercat actual de l'energia elèctrica encara que si es disposa d'una superfície considerable de teulada i les contínues baixades de preu dels equips necessaris cada vegada està sent més rentable. D'altra banda, s'ha comprovat que l'energia solar tèrmica sí que es pot considerar competitiva pel rendiment que ofereix.

 

Director/a

Pou Ibar, Oriol

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-06-02