Diseño y cálculo de una instalación de riego y baños en Aklobotonu (Ghana)

Autor/a

Perales de Rocafiguera, Javier 

Abstract

Aquest TFG és un projecte solidari, sota el nom de l'ONG NUKOKO, fundada el 2019, que ajuda a una petita comunitat de Ghana. El projecte estarà finançat mitjançant crowfunding, donacions altruistes i es presentarà a les beques de Mapfre d'Agropecuari. El projecte consisteix a realitzar una instal·lació de fontaneria per construir un sistema de reg per degoteig que funcioni per gravetat i una zona de banys comuns perquè els nens puguin rentar-se i fer les seves necessitats d'una manera més higiènica abans i després de les classes en el col·legi. Les instal·lacions de banys comuns permetran millorar la higiene en el poblat i les instal·lacions de reg permetran regar els camps durant l'època seca. Es pretén així, fomentar l'economia del poblat i millorar la seva qualitat de vida.

 

Director/a

Llaverias i Baqués, Núria

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-05-29