Diseño y simulación de una montaña rusa modular

Autor/a

Marco Boada, Arnau

Abstract

L'impacte del SARS-CoV-2 al sector dels parcs d'atraccions ia la indústria de construccions d'atraccions ha estat negatiu a causa de les restriccions de mobilitat dutes a terme mundialment durant la pandèmia.
En aquest Treball de Fi de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials es discuteix el disseny i simulació en fase conceptual d'una muntanya russa modular, fàcil de personalitzar i adaptable en funció de les necessitats del client i del seu pressupost per poder donar una solució a la recuperació del sector. Per dur a terme aquest objectiu general, es dissenyen els mòduls i la vagoneta amb l'assignació de materials pertinents, se'n defineix l'acoblament i se simula amb un cas de disseny i recorregut específic, analitzant les característiques principals del cas.
Amb l'objectiu d'analitzar i qualificar l'impacte del projecte, també es farà un estudi mediambiental on es tindrà en compte com afectarà aquesta nova manera de produir atraccions a la societat actual. De la mateixa manera, es valorarà el cost econòmic del projecte amb un estudi per conèixer el pressupost necessari per invertir en un projecte daquestes característiques.

 

Director/a

Gómez Gras, Giovanni

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-09-07