Disseny d’un protocol de control de qualitat per a la rehabilitació de canonades d’aigua potable mitjançant la tecnologia CIPP

Autor/a

Gras Travesset, Ferran 

Abstract

La invenció de la tecnologia Cured in Place Pipe (CIPP) va ser un avenç important en el sector de les rehabilitacions de canonades. Tot i així, es tracta d’una tècnica molt jove amb un ampli marge de millora per davant. En alguns sectors, com per exemple en la rehabilitació de canonades de sanejament, comença a ser una tècnica habitual. En canvi, en el món de les rehabilitacions de canonades d’aigua potable, els problemes són freqüents i de múltiples possibles causes. Per tant, resulta difícil d’aclarir què ha fallat en cada rehabilitació. En canonades d’abastiment, les altes pressions de treball magnifiquen exponencialment el mínim problema o descuit, provocant, en molts casos, haver de començar la rehabilitació de nou amb tots els costos associats fent que aquesta tècnica ja no sigui tant econòmica respecte a la tradicional substitució de la canonada degradada.
L’actual document, presenta un protocol de control i assegurament de la qualitat que tota obra de rehabilitació de canonades hauria de superar en cada una de les fases del procés de rehabilitació: recepció dels materials, execució de la instal·lació i control de la mànega instal·lada. Es tracta d’un protocol complex que presenta un alt grau de detall i totalment enfocat al sector de les rehabilitacions de canonades d’aigua potable ja que es tracta del sector que actualment més incerteses presenta.
Els procediments i assajos experimentals que es proposen dur a terme es troben recolzats per la corresponent normativa vigent a excepció d’aquells procediments innovadors que com a conseqüència es troben fora de l’abast de la normativa actual. D’altra banda, en aquest document, també s’hi troba una visió general de la normativa vigent específica del CIPP d’arreu del món assenyalant algunes mancances detectades.
Finalment, en el darrer capítol, es presenta una guia pràctica del protocol a mode d’exemple per tal de fomentar la ràpida adaptació de les empreses que en faran ús a més de demostrar la viabilitat del mateix.

 

Director/a

Pérez Martínez, Marco Antonio

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-05-25