Disseny d’un tractament nanomèdic pel Síndrome d’Antifosfolípid basat en l’alliberament controlat de material genètic

Autor/a

Mengod Vicente, Irene

Abstract

L’objectiu en el qual es fonamentarà aquest treball es proposar, a traves de diferents teràpies gèniques juntament amb la nanomedicina, la possibilitat de tractar el Síndrome Antifosfolípid a través de les dues propostes mencionades. D’aquesta manera, es descriuran les vies fisiopatològiques de la malaltia per tal de trobar els mecanismes mitjançant els quals el sistema immune s’activa, produint alteracions en la coagulació. Un cop analitzada la fisiopatologia, s’aprofundirà sobre quins components es troben down i sobre-expressats amb l’objectiu de realitzar un disseny teòric de les teràpies gèniques. Les quals es podrien modular donant lloc a la postulació de diferents teràpies per tractar aquesta malaltia actualment incurable. Finalment, es provarà com l’encapsulació de nanopartícules del material genètic d’interès ot ser una alternativa per tal de bloquejar els mecanismes que produeixen la malaltia.
Així doncs, l’objectiu final definit com el disseny d’un nou tractament per a la malaltia, basat en l’alliberament controlat de material genètic amb nanopartícules polimèriques, es podria desglossar en els següents objectius parcials:

1. Disseny teòric de les noves teràpies descrites: Per tal d’assolir aquest objectiu s’aprofundirà en el funcionament de la suplementació gènica i de la teràpia antisentit, de forma que es treballarà com es pot revertir les alteracions genètiques que duen a terme la malaltia.
2. Prova de concepte: Degut al contratemps de la pandèmia deguda al COVID-19, la prova de concepte només s’ha pogut realitzar mitjançant el model de suplementació gènica. Per tal de corroborar el disseny teòric proposat, a través de l’encapsulació del model genètic, es provarà mitjançant la viabilitat de transfecció de nanopartícules polimèriques a cèl·lules amb melanoma de la línia cel·lular B16F10; amb la finalitat de poder ser extrapolat al model d’estudi.

 

Director/a

Fornaguera i Puigvert, Cristina
Borrós i Gomez, Salvador

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2021-07-14