Disseny d’una nanopartícula polimèrica selectivament vectoritzada amb HMOs cap a les cèl·lules dendrítiques

Autor/a

Guixeras Carreras, Jordi  

Abstract

Les teràpies actuals contra el càncer de pulmó resulten ineficaços a causa d'una mala distribució en l'organisme, que fa que les dosis administrades no siguin prou efectives però, alhora, produeixen efectes tòxics en l'organisme. Com a alternativa, diferents estudis han proposat la immunoteràpia, que consisteix a activar el sistema immunitari selectivament per combatre aquestes cèl·lules cancerígenes. Dels diferents tipus d'immunoteràpia es vol dissenyar una vacuna terapèutica. Aquesta vacuna transportarà ARNm que codifica per a diferents antígens associats a tumor de tal manera que quan es transfectin les cèl·lules del sistema immunològic s'aconseguirà una resposta immune selectiva contra les cèl·lules tumorals que expressen dit antigen. En aquest treball s'ha dissenyat una nanopartícula que encapsula aquest ARNm, amb l'objectiu de la vectorització d'aquesta cap a un tipus de cèl·lules en concret. El disseny es basa en utilitzar un polímer propietari del grup de recerca, un poli (beta aminoester) -pBAE, polímer que, gràcies a la interacció electrostàtica amb l'ARNm, formarà la nanopartícula. A més, aquest polímer estarà funcionalitzat amb la barreja adequada de sucres específics (derivats manosa o oligosacàrids de la llet materna (HMO)) per guiar el nanosistemes selectivament cap als receptors CLRS, sobreexpressats en les cèl·lules dendrítiques.

 

Director/a

Fornaguera Puigvert , Cristina
Faijes Simona, Magda

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-06-16