Disseny i construcció d’un sistema que permeti reproduir l’accident ocorregut el 14/01/2020 per descomposició de MPEG

Autor/a

Prats Vergel, Gerard

Abstract

Les conseqüències de l’accident que va tenir lloc el 14/01/2020 a IQOXE, en el polígon petroquímic de La Canonja, Tarragona, s’atribueixen a la descomposició del MPEG 550, producte que s’estava produint en el reactor afectat. El MPEG és el polímer obtingut de la polimerització de l’òxid d’etilè i metanol. Va ser el conjunt de situacions desfavorables i imprevisibles les que van donar lloc a aquesta reacció, que fins al moment era totalment desconeguda. Arrel d’aquest accident ha sorgit la necessitat d’investigar la perillositat d’aquest tipus de compost amb l’objectiu de prevenir futurs danys. Conseqüentment, el que es proposa en aquest projecte és dissenyar, construir i posar en marxa un sistema que permeti realitzar reaccions de descomposició en el seu interior. L’equip ha de permetre escalfar de forma controlada un recipient resistent a les altes pressions produïdes per la generació de gasos, i disposar d’un sistema que permeti analitzar-los. Posteriorment, l’equip construït pot ser utilitzat en futures investigacions per a determinar el mecanisme de la reacció, la seva cinètica o els productes que es generen.

 

Director/a

Serra Hosta, Eduard

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2021-06-20