Disseny i optimització del sistema de producció d’un envàs de menjar per emportar

Autor/a

Cerdà Mas, Ismael Vicent

Abstract

La globalització i els serveis de lliurament ràpid a domicili han conduït les empreses a destinar gran part dels seus recursos en logística i en el disseny del transport dels productes.
Embalatges lleugers, resistents i que alhora tinguin un cicle de vida amb el menor impacte al medi ambient possible, són els factors clau d'èxit actuals.
En el present Treball de Fi de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials s'aborda el disseny i optimització del procés de fabricació d'un envàs de menjar per portar de fibra de canya de sucre o també coneguda com a bagàs, un material natural i biodegradable.
Per assolir aquest objectiu, es duran a terme diferents etapes consecutives amb la finalitat de dissenyar un procés amb el menor impacte mediambiental possible. Des de la selecció del material valorant diferents opcions existents al mercat, el disseny del procés de fabricació de l'envàs mitjançant el Modelat per Compressió en Humit (WCM), i l'optimització del motlle necessari per a la geometria definida i la manufacturació de l'envàs.
Perquè el motlle compleixi les seves funcions, es realitzaran diferents càlculs i simulacions sobre aquest.
Amb la finalitat d'analitzar i quantificar l'impacte del projecte, finalment es realitzarà un EcoAudit del procés dissenyat comparant-lo amb dos envasos iguals però de materials més comuns en la indústria dels envasos: un d'Àcid Polilàctic i l'altre de Poliestirè.
També es valorarà el cost econòmic del projecte per conèixer el pressupost necessari a invertir en el disseny d'un envàs amb aquestes característiques.

 

Director/a

Reyes Pozo, Guillermo
Gómez Gras, Giovanni

Estudios

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-06-15