DSal: Instalaciones desalinizadoras renovables

Autor/a

Jo Mariotti, Piero Mª
 

Abstract

El següent treball consisteix en la recerca d'una alternativa viable per a un dels problemes més grans que enfrontarà la humanitat en el futur, la sequera global. A mesura que la població humana creix, augmenta el consum d'aigua potable. Això no només perquè hi ha més persones que requereixen hidratació, sinó també perquè, per abastir més humans de serveis i productes, es disminueix un ús més gran de tecnologies que no respecten el medi ambient i provoquen que es disminueixin les fonts naturals d'aigua dolça.
La solució proposada no és senzilla i requereix una gran millora tecnològica. Aquest projecte es basa en una tecnologia força desenvolupada com és la dessalinització, pràctica que té com a contrapartida un alt consum energètic. La companyia se centra en el desenvolupament de plantes que permetin reduir els consums produïts pel procés de dessalinització.
DSal té previst buscar una solució econòmica i mediambientalment sostenible mitjançant l'ús de plantes dessaladores que utilitzin energies renovables, que permetin reduir els costos elevats d'explotació d'aquest tipus d'instal·lacions.
DSal pretén obtenir els seus ingressos de la realització del disseny, la promoció i l'operació i el manteniment d'instal·lacions dessaladores. Inicialment, se centra a desenvolupar l'activitat a Espanya, encara que la porta a l'expansió internacional no es tanca quan la situació econòmica i l'experiència ho permeten.

 

Director/a

Molins López, Manuel

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE)

Data

2021-01-05