Dual selection system for stable therapeutic protein production

Autor/a

Odena Bermudo, Andreu

Abstract

Les proteïnes terapèutiques han despertat un gran interès en el sector sanitari en les últimes dècades gràcies a la seva gran potencial per tractar múltiples malalties de forma efectiva i segura. En l'actualitat, la indústria farmacèutica destina molts recursos a trobar noves estratègies per produir de forma més eficient aquests productes proteics i dins d'aquest sector, les cèl·lules derivades de l'ovari de hàmster xinès (CHO) juguen un paper protagonista. Actualment, els sistemes de selecció emprats per generar línies cel·lulars CHO capaços de produir grans quantitats de proteïna terapèutica són poc eficients i en molts casos requereixen molt temps de desenvolupament.
Aquest estudi s'encarrega d'avaluar el potencial d'un nou sistema de selecció dual com a alternativa als mètodes de selecció actualment utilitzats en la indústria farmacèutica per al desenvolupament de línies cel·lular CHO productores de proteïna terapèutica. Aquest nou sistema de selecció dual es basi en dos gens, el gen de la glutamina sintetasa (gs) i el gen x, ambdós involucrats en el metabolisme de la glutamina en les cèl·lules CHO. La idea principal d'aquest sistema de selecció és utilitzar una línia cel·lular KO per a aquests dos gens (GS / X-KO) en conjunt amb dos plasmidis que codifiquen per a cada un dels dos gens a més de per la proteïna terapèutica d'interès (plasmidis GS -Enbrel i X-Enbrel) en un entorn privat de glutamina, per així forçar la línia GS / X-KO a integrar i amplificar els plasmidis gràcies a la pressió de selecció imposada per l'entorn, donant lloc a línies cel·lulars capaços de produir grans quantitats de la proteïna terapèutica desitjada.
En aquest estudi s'ha dut a terme la prova de concepte encarregada de validar el gran potencial que presenta aquest nou sistema de selecció per generar línies cel·lulars amb gran capacitat per produir proteïnes terapèutiques i marca un punt de partida per seguir treballant en el desenvolupament d'aquest sistema perquè en el futur pugui ser aplicat a la indústria farmacèutica.

 

Director/a

Carnicer Heras, Marc
Ebdrup Pedersen, Lasse

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-09-08