e-Estonia, la Brújula Digital 2030 de Europa y España Digital 2025: el camino a seguir

Autor/a

Roca i Danés, Albert

Abstract

La crisi del coronavirus ha posat de manifest la importància de la digitalització en contextos disruptius com l’actual. L'activitat econòmica s'ha mantingut millor als països més digitalitzats: un nombre més gran d'empreses ha continuat operant en el punt àlgid de la pandèmia, el sector públic ha estat més eficaç i ràpid per ajudar les llars i empreses més necessitades, i en la digitalització de les llars ha possibilitat el teletreball i ha permès que les generacions més joves segueixin estudiant a distància.
Aquestes tecnologies importants no només serveixen per esmorteir impactes globals com la pandèmia; la digitalització és també una transformació clau a la revolució industrial actual. Al llarg del treball s'analitzarà la transformació digital a Europa i Espanya, un canvi estructural que requereix la unificació de tots els organismes públics, ciutadans i empreses, així com dels líders polítics i institucionals que siguin capaços d'unir esforços per assolir aquest objectiu comú.
La primera part del treball té per objectiu exposar com una antigua república soviètica a la vora del mar bàltic es va convertir en tots els àmbits la societat digital més avançada del planeta.
Tot seguit, es tracten les ambicions digitals de la Comissió Europea per al 2030 basada en quatre punts cardinals: ciutadania amb capacitats digitals i professionals del sector digital, infraestructures digitals segures, eficaces i sostenibles, transformació digital de les empreses i digitalització dels serveis públics.
Finalment, s'analitza els avenços digitals d'Espanya segons l'informe realitzat per l'Índex de l'Economia i la Societat Digital (DESI).
“La digitalització és sinònim de creixement i ocupació de qualitat, de sostenibilitat i inclusió. El seu potencial permetria augmentar el PIB entre 1,5 i 2,5 punts percentuals anuals fins al 2025 i incrementar la productivitat de les PIMES entre un 15% i un 25%” (Fundació Telefònica, 2021).
Espanya pot fer aquests nous passos i liderar el camí sense perdre l'impuls històric que li ha proporcionat el procés de digitalització.
En resum, aquest Treball Fi de Grau consisteix en aprofundir sobre la visió i les vies per a la transformació digital d'Europa d'aquí al 2030 i en analitzar la transició digital d’Espanya i els avenços en digitalització en diferents sectors.

 

Director/a

Guitert i Catasús, Mar

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Data

2022-01-13