Eco i Net

Autor/a

Broder Emo, Sandro
Sagalés i Coronas, Antoni Maria 

Abstract

Avui dia hi ha un greu problema a nivell mundial amb la indústria del plàstic. S'estan generant residus difícilment reciclables i, de mica en mica, s'estan acabant els recursos del nostre planeta. Aquest problema és conegut pràcticament per totes les persones, tanmateix, tan sols una petita part de la població es preocupa i actua per solucionar-ho.
Per aquest motiu neix Eco i Net: una empresa dedicada a vendre productes de neteja a granel al detall, mitjançant la filosofia de Reduir, Reciclar i Reutilitzar.
Eco i Net comercialitza els productes en una botiga ubicada a Barcelona, ​​per tal d'arribar al màxim nombre de consumidors possibles. Per això, la botiga ha optat per diferenciar-se en imatge i tecnologia, aconseguint un avantatge competitiu important davant de la competència.
D'aquesta manera es pretén canviar el concepte de botiga a granel que hi ha actualment, per un concepte totalment revolucionari: una botiga de productes de neteja a granel que transmet qualitat, amb un bon servei i que s'acosti a la societat mitjançant l'ús de la tecnologia.
Com que és un mercat relativament nou i al baix impacte econòmic d'aquest sector, la informació sobre aquest tipus de negocis és molt reduïda. Per tant, el potencial de mercat ha estat calculat amb diverses iteracions, i el primer any ha resultat en unes vendes de 24.698,47, l'equivalent a un valor de 130.900,87 € amb una quota del 0,6%.
El negoci és viable econòmicament i financerament, cosa que es demostra en el pla financer. Amb una inversió inicial de 50.000€ repartits entre els dos socis, es cobreixen tots els costos inicials sense haver de demanar un préstec.
El primer any està dedicat principalment a donar a conèixer la marca i obtenir una reputació positiva i, encara que s'incorre en pèrdues, aquestes es cobreixen gràcies a la inversió inicial. Al segon any la situació millora: la tresoreria comença a créixer i s'obté un resultat positiu. Però és el tercer any, en què es preveu que l'empresa creixi notablement, obtenint un resultat positiu de 22.029,00 € i una tresoreria de 60.679,69 €.
S'espera que Eco i Net sigui una marca coneguda a tot Barcelona i que transmeti els seus valors corporatius al nombre més gran de persones possible, per poder expandir-se i obrir altres establiments en un futur proper i per ajudar a aconseguir un món sostenible.

 

Director/a

Martínez Guillén, Carmen

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE)

Data

2020-01-04