Effect of KfiB on heparosan synthesis in recombinant Escherichia coli BL-21

Autor/a

Ferrer Xalabarder, Marta

Abstract

L'objectiu principal del projecte en el qual he estat treballant durant la meva pràctica és determinar els efectes que diferents variants d'una proteïna específica en la ruta biosintètica de l'heparosà, poden tenir sobre la molècula d'heparosà. Per fer-ho, s'han desenvolupat diferents soques d'E. coli amb diferències en la seqüència de la proteïna KfiB, la manca d'interès. Aquestes soques s'han recollit en bioreactors i s'han induït a produir heparosà. Després de l'extracció i purificació d'aquesta molècula, s'han determinat els nivells de concentració a la part del medi extracel·lular i a la fracció de pellets. A més, el pes molecular de l'heparosà s'ha analitzat mitjançant la tecnologia SEC-MALS.

 

Director/a

Priem, Bernard

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-09-06