Encapsulation and release studies of Metformin in Polymeric Nanoparticles

Autor/a

Jiménez Ávila, Cristina

Abstract

L’aneurisme aòrtic és una condició potencialment mortal que afecta l’aorta que consisteix en la presència d’un protuberància que creix progressivament a la paret de l’aorta expandint la llum del vas. Un aneurisma es produeix quan el diàmetre típic de l'aorta augmenta un 50%. És una malaltia multifactorial on l’aterosclerosi, el tabaquisme, el sexe masculí, l’edat, la hipertensió i la dislipèmia es consideren factors d’alt risc. La incidència d'aneurisme aòrtic és de 2,5 de 1.000 persones a l'any. Es requereixen tractaments mèdics i cirurgia per tractar l’aneurisma. S’han utilitzat diferents estratègies mèdiques per tractar l’aneurisma que inclou beta-bloquejadors, teràpia amb antibiòtics i inhibidors de la metaloproteïnesa. La intervenció quirúrgica també es considera en molts casos. Tanmateix, ni la teràpia mèdica ni la intervenció quirúrgica són efectives, ja que no estan dirigides a l’aorta i sovint s’associen a moltes complicacions al llarg del temps. Com a resultat, ha augmentat la necessitat de desenvolupar noves teràpies per tractar l’aneurisma. Aquest treball s’ha centrat en la formulació de nanopartícules per administrar localment metformina encapsulada per tractar l’aneurisma. La metformina és un fàrmac antidiabètic que ha demostrat altres efectes sobre la remodelació de la membrana extracel·lular, l’estrès oxidatiu, l’homeòstasi de les cèl·lules musculars llises vasculars i els efectes inhibidors de la inflamació. L’objectiu d’aquest treball s’ha centrat en la formulació de nanopartícules de PLGA-metformina per l’alliberament de fàrmacs; l’estudi de diferents condicions que podrien afectar l’estabilitat de les nanopartícules, com ara el pH, la temperatura, la diferent quantitat d’encapsulació de medicaments i l’efecte del crioprotector en els estudis de liofilització; estudis d'eficiència de l'encapsulació de metformina; estudis d’alliberament de medicaments al llarg del temps; estudis de biocompatibilitat cel·lular que han inclos assajos d’hemòlisi i assaigs MTT; internalització de cèl·lules de nanopartícules i, finalment, quantificació de proteïnes (metaloproteinases MMP-9) mitjançant assaigs de Western blot i zimografia.

 

Director/a

Borrós i Gómez, Salvador
Fornaguera i Puigvert, Cristina

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-06-18