Estado del arte e introducción de la gamificación para la mejora docente en los estudios de la IQS SoE: una propuesta

Autor/a

Masdeu López de Uralde, Sebastián

Abstract

La gammificació es pot definir com l'ús d'elements i tècniques extretes dels videojocs aplicades en entorns aliens a el joc. L'objectiu principal d'aquestes és potenciar la motivació i implicació amb l'activitat realitzada per d'aquesta manera millorar la productivitat i implicació amb el procés o aconseguir un objectiu concret. El concepte va sorgir i ha estat molt utilitzat en el món empresarial, però, durant els últims anys el desenvolupament digital ha provocat un augment en la seva popularitat i s'ha expandit l'estudi de la seva aplicació. Es pot observar com tota la vida actual està envoltada d'aquests elements. Puntuacions, classificacions o sistemes d'avanç de nivells són simplement alguns exemples d'aquests. No obstant això, després de l'estudi del terme gammificació, aquests elements hauran d'atendre unes normes per a ser catalogats com a tals.
Durant aquest estudi, se centrarà la recerca en l'aplicació de la gammificació a l'ensenyament, des dels nivells més primaris fins arribar a la universitat i més específicament en l'ensenyament de l'enginyeria.
Es realitzarà un estudi d'usuaris i tipologies de gammificació segons l'objectiu desitjat. A la fi de l'estudi es plantejarà una aplicació de la gammificació en l'assignatura de sistemes elèctrics.

 

Director/a

Gallemí Rovira, Oriol  

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-05-28