Estudi de la presència i transmissió de bacteris resistents a antibiòtics en aigües

Autor/a

Cambras Casas, Eloi

Abstract

Actualment, els antibiòtics comencen a esdevenir menys eficaços davant de l’increment de les bactèries resistent a antibiòtics. Les modificacions genètiques que es donen normalment en forma de elements genètics mòbils mitjançant transmissió horitzontal de gens (HGT) (principalment conjugació) són les responsables de l’adquisició d’aquesta resistència. Aquest treball presenta una revisió de la presència de resistència a antibiòtics a les aigües i les seves formes de transmissió. S’ha descrit que la HGT passa en gran mesura en els punts calents de resistència (hotspot) com per exemple els influents de les estacions depuradores d’aigua residual (EDAR) on la concentració cel·lular és molt elevada (gran quantitat de bactèries fecals i bactèries prèviament seleccionades) i hi ha presència d’antibiòtics en concentracions sub-inihibitòries. La inducció de la resposta SOS serà l’encarregada de provocar una hipermutabilitat i augmentar la transferència horitzontal de gens generant nous determinants resistents. Les EDAR duran a terme tractaments de desinfecció no suficientment eficaços de manera que s’alliberaran grans quantitats de bactèries i antibiòtics al medi. Degut a que les espècies ambientals disposen de mecanismes intrínsecs de resistència als antibiòtics, és probable que la barreja amb espècies al·lòctones provoqui intercanvi genètic agreujant el problema de la resistència als antibiòtics. Degut al mal ús d’antibiòtics en la enorme biomassa de bestiar i el pas d’aquests pel tracte gastrointestinal (reservori de gens de resistència) esdevindrà un altre punt clau per l’origen i disseminació de la resistència. Així mateix, els antibiòtics administrats i les ARB podran lixiviar i contaminar altres ecosistemes. La presència dels antibiòtics generalitzada a l'ecosistema actuarà com a senyalització per a que les bactèries formin biofilms els quals proporcionen una major resistència fenotípica. Sorprenentment, s’han trobat en més o menys mesura gens de resistència en tots els ecosistemes aquàtics estudiats. La lluita contra la resistència als antibiòtics és difícil però no impossible ja que estudis científics han aportat remeis viables com per exemple l’administració d’antibiòtics conjuntament amb adjuvant o inhibidors de la resposta SOS.

 

Director/a

Auset Vallejo, Maria

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-06-16