Estudi de l’al·losterisme en el receptor CXCR4

Autor/a

Parra Tejedor, Carles 

Abstract

CXCR4 és un receptor de quimiocina acoblat a una proteïna G que en els últims anys s'ha descobert que juga un paper clau en els processos de metàstasi de tumors. Això sumat al fet que és un dels dos receptors utilitzats pel VIH per entrar a la cèl·lula hoste, fan de CXCR4 una diana terapèutica destacada.
En el Grup de Química Farmacèutica d'IQS han desenvolupat diverses propostes d'inhibidors per CXCR4 centrades en el lloc d'unió ortostèric, on s'uneix el lligant natural CXCL12. No obstant això, a partir dels resultats de la tesi doctoral del Dr. Albert Gibert, un d'aquests inhibidors (anomenat 3 {21}) sembla interactuar en un lloc diferent de l'esperat. Aquest fet planteja la hipòtesi de l'Al·losterisme a CXCR4.
En el present treball s'estudia la possible unió d'inhibidors en diverses zones al·lostèriques de el receptor. A més, es plantegen diverses modificacions estructurals a l'compost 3 {21} amb la intenció de millorar la unió a les zones al·lostèriques estudiades.
Finalment, es proposen noves famílies de compostos a sintetitzar amb la intenció de millorar els resultats d'inhibició de l'receptor en dos dels seus principals zones d'unió mitjançant un estudi d'interaccions entre el nou inhibidor i el lloc d'unió.

 

Director/a

Gibert Bosch, Albert 
Estrada Tejedor, Roger  

Estudis

IQS SE - Grau en Química

Data

2020-06-15