Estudi de l'anàlisi de PCBs en pigments

Autor/a

Guinovart Castán, Laura

Abstract

Els bifenils policlorats (PCB) van ser produïts per processos industrials, sota el nom de Aroclors (Estats Units), entre els anys 20 i 80 de segle XX. En la literatura s'informa sobre la formació involuntària d'alguns PCB (UP-PCB) en alguns processos de fabricació, com els pigments. En aquest treball, els PCB presents en un extracte purificat d'un pigment blau han estat analitzats mitjançant cromatografia de gasos amb detector ECD i acoblats a espectrometria de masses, utilitzant dos columnes cromatogràfiques (ZB-5 / RTX-5ms i HT8-PCB). La identificació dels PCB presents en les mescles tècniques de Aroclors ia la mostra de pigment es va dur a terme comparant els temps de retenció amb els dels PCB presents en les solucions estàndard de congèneres i amb l'ajuda de la literatura. S'han identificat alguns UP-PCB, que no estaven presents en les barreges de Aroclors, a la mostra de pigment blau, com PCB 11, 12 i 35-tres PCB addicionals que segueixen sense conèixer-se. La presència de PCB a la mostra de pigment s'ha quantificat mitjançant un mètode estàndard extern, donant com a resultat una concentració de 13,9 ng / g, on més de l'30% correspon a UP-PCB.

 

Director/a

Díaz Ferrero, Jordi

Estudis

IQS SE - Grau en Química

Data

2020-02-14