Estudi de les característiques diferencials de la proteïna ZAP-70 pel disseny de nous inhibidors selectius

Autor/a

Bosch Plana, Anna 

Abstract

ZAP-70 (Zeta-chain-associated protein kinase 70) és una proteïna tirosina cinasa que s’expressa en els limfòcits T i Natural Killer (NK) i és essencial en la senyalització pròxima al TCR (T cell antigen receptor). En projectes anteriors, s’ha comprovat el potencial terapèutic del bloqueig de la senyalització del TCR mitjançant la inhibició de ZAP-70 en els limfomes perifèrics de cèl·lules T. Tanmateix, la inhibició selectiva d’aquesta diana encara constitueix un repte. Al ser una proteïna tirosina cinasa pertanyent a la família Syk/ZAP-70, té característiques molt semblants a altres proteïnes. Aquest fet pot provocar que les molècules que inhibeixen a ZAP-70 s’uneixin també a altres proteïnes inhibint-ne la seva funcionalitat i produint, conseqüentment, problemes en el metabolisme.
En el present treball s’estudia com incloure la selectivitat per a ZAP-70 en el disseny d’inhibidors mitjançant mètodes computacionals. Per això, s'han determinat quines característiques del centre actiu del domini tirosina cinasa de ZAP-70 són diferencials de 6 dianes alternatives (off-targets): SYK, JAK3, ITK, BTK, FLT3, BRAF. La informació obtinguda ha permès l’obtenció d’un model farmacofòric pel cribratge virtual de grans bases de dades moleculars.

 

Director/a

Estrada Tejedor, Roger
  

Estudis

IQS SM - Màster en Química Farmacèutica

Data

2020-0-09