Estudi del comportament a fatiga de mostres estandaritzades de ULTEMTM 9085

Autor/a

Ribas Combellas, Josep Maria

Abstract

L’objectiu principal del projecte és l’estudi del comportament a fatiga de mostres estandarditzades d’ULTEM™ 9085 (Ultem), a fi i efecte d’obtenir les corbes de fatiga corresponents a les condicions més habituals d’estudi a fatiga flexió, així com l’anàlisi fractogràfic corresponent amb la intenció de determinar el fenomen de fissura, l’origen de l’esquerda i l’expansió d’aquesta.
En primera instància, s’ha portat a terme una recerca bibliogràfica per entendre el funcionament de la tecnologia de fabricació utilitzada (FDM), així com de la normativa aplicable als assajos a realitzar. Cal destacar, que l’Ultem és un material termoplàstic, concretament una polieterimida, que conjuntament amb la FDM obren un gran ventall de possibilitats, ja que els paràmetres de fabricació d’aquesta tecnologia influeixen en les propietats mecàniques finals del material.
Tot seguit, s’ha fabricat les mostres d’acord amb el disseny d’experiències, mentre que s’ha preparat l’equipament necessari per a l’assaig tenint en compte la normativa estipulada. Un cop s’ha complert amb tots els requisits, s’ha assajat les mostres estandarditzades a fatiga a flexió per l’obtenció dels resultats.
Finalment, s’ha obtingut les corbes de fatiga a flexió tant pel punt de plastificació com pel punt de ruptura, permetent així conèixer la influència dels paràmetres de la tecnologia, determinant el fenomen de ruptura i el mètode de propagació de l’esquerda. En conclusió, s’ha obtingut la resistència a fatiga a flexió en funció dels diversos paràmetres de fabricació i de la tensió aplicada.

 

Director/a

Gómez Gras, Giovanni
Pérez Martínez, Marco Antonio

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-09-23