Estudi observacional sobre l´ús de les immunoglobulines al servei de medicina interna de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

Autor/a

Illa Bernadí, Janet

Abstract

Les immunoglobulines inespecífiques humanes d’administració intravenosa (IVIG) són preparats d’anticossos que cada cop són més utilitzats en la pràctica clínica. Aquestes, però, no sempre són administrades en indicacions autoritzades per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), sinó que també s’usen per indicacions no aprovades però per les quals existeix algun grau d’evidència clínica, malgrat la seva eficàcia pot ser qüestionable en alguns contextos. A més a més, el preu de les IVIG ha augmentat significativament acompanyat d’un augment de la demanda, fet que ha conduït a un desproveïment de les IVIG. Així doncs, per un costat, en aquest projecte s’han classificat les indicacions per les quals són administrades les IVIG segons el grau d’evidència disponible a la comunitat científica. Per l’altre costat, s’ha dut a terme un estudi observacional del seu ús a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, calculant-ne les freqüències així com també els motius de discontinuïtat i els costos. En definitiva, ha permès plantejar la necessitat de realitzar més estudis per tal d’augmentar el coneixement de l’eficàcia i seguretat d’aquests medicaments en més indicacions per tal d'incloure-les a les fitxes tècniques de les IVIG, i s’ha obert la porta a futures possibles recerques sobre aquest tema.

 

Director/a

Biarnés Fontal, Xevi
Sabaté Gallego, Mònica; Riera Arnau, Judit

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-06-20