Estudio del algoritmo PID en un PLC TM258 de Schneider, para el control de temperatura de un sistema

Autor/a

Sánchez Martínez, Gemma

Abstract

Aquest projecte té com a objectiu el desenvolupament i disseny d'un controlador PID per al control de la temperatura d'un sistema.
Per tal d’assolir-ho, en primer lloc es realitza un estudi teòric detallat, on es presenta un modelatge del sistema real juntament amb una anàlisi del seu comportament, que permet obtenir un algoritme PID que controla el senyal teòric resultant. Addicionalment, s'estudia l'efectivitat del controlador enfront de pertorbacions i toleràncies, suportat per una anàlisi de sensibilitats.
En segon lloc, el segueix l'obtenció de l'algoritme PID experimental que millor controla la temperatura del sistema real amb diferents consignes, a partir del PID teòric dissenyat i l'estimació real del coeficient de convecció. Es pretén que el PID sigui capaç de complir amb el control de qualsevol consigna que se li assigni, en el menor temps i amb la major estabilitat possible.

 

Director/a

Molins Vara, José Javier
Yagüe Yagüe, Sauro José

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2021-06-20