Estudio del potencial energético de las cubiertas de los edificios de IQS

Autor/a

Vico González, Sergio 

Abstract

El present treball vol estudiar el potencial energètic de les cobertes dels edificis de la universitat IQS. Per això, s’han avaluat les diferents possibilitats, entre les que es troben l’estudi d’una instal·lació solar fotovoltaica i l’adaptació de les cobertes a cobertes verdes.
S’exposen primer el fonaments teòrics composats pel funcionament d‘una instal·lació solar fotovoltaica, la composició de les cobertes verdes i la problemàtica energètica actual que hi ha al mon.
També s’ha realitzat un estudi solar mitjançant la utilització del software Revit. Primerament s’ha dissenyat una maqueta 3D de tot el complex de la universitat. A continuació s’ha calculat tant la vessant tècnica de la instal·lació solar com l’estudi econòmic..
Per últim s’han comparat els resultats obtinguts pel software amb l’estudi realitzat sobre la instal·lació i s’han obtingut conclusions.

 

Director/a

Pou Ibar, Oriol
Llaverías Baques, Núria  

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-04-27