Estudio y desarrollo de una pintura para el recubrimiento de cajas de altavoces de madera expuestos a condiciones medioambientales adversas

Autor/a

López Triquell, Paula

Abstract

Les pintures industrials s'utilitzen, avui dia, en una àmplia varietat d'aplicacions en el mercat. Des protegir peces contra la corrosió i prevenir el desgast fins únicament servir d'element decoratiu. En el cas de la indústria dels altaveus, la pintura juga un paper molt important en l'acabat final del producte. Això es deu al fet característiques que provenen dels components específics que es troben en la formulació d'aquesta pintura.
Cada component porta a terme una sèrie de funcions i, al llarg d'aquest treball, s'explicarà en detall quines són i la importància que tenen depenent de l'ús que se li vulgui donar a la pintura final.
Aquest projecte comença a partir de la necessitat per part d'un client de l'obtenció d'una pintura per recobrir altaveus que seran utilitzades tant com en condicions ambientals més severes. Es realitza un estudi de la pintura que utilitza el client en l'actualitat descrivint i analitzant cadascun dels components i explicant el seu procés de fabricació, aplicació i posterior caracterització.
La segona part de el projecte consisteix en la realització d'una proposta de millora que inclou els nous requisits de la pintura. S'analitzen els canvis de composició necessaris i s'estudien els processos de fabricació, aplicació i caracterització de la nova pintura.
Finalment, com a resultat de el projecte, es descriu la nova formulació realitzada, que compleix amb els nous requisits establerts pel client en la fase conceptual.

 

Director/a

Gómez Gras, Giovanni

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-02-06