Evaluación y optimización del proceso de extracción y purificación de polihidroxialcanoatos obtenidos a partir de cultivos microbianos mixtos provenientes de residuos orgánicos

Autor/a

Martí Castells, Eduard

Abstract

Els PHA són una família de polímers que, a diferència del polietilè i el polipropilè, no provenen de combustibles fòssils sinó que s'obtenen a partir de processos biològics (biopolímers). També és un polímer biodegradable que es pot utilitzar per produir des de bosses d'un sol ús fins a dispositius mèdics.
L'estudi del PHA com a alternativa als polímers convencionals s'estudia des de fa més de 70 anys però encara no s'ha imposat a l'ús de polímers del petroli pel seu alt cost de producció. Fins ara, les metodologies per recuperar el PHA des de les parets cel·lulars bacterianes han estat un dels punts conflictius que dificulten la competitivitat econòmica del PHA davant els polímers del petroli. En aquest treball de fi de grau s'estudiaran possibles millores en el procés d'extracció d'aquest polímer per reduir costos en la seva extracció, augmentar-ne el rendiment, preservar-ne les característiques i minimitzar els residus i la toxicitat per obtenir el biopolímer biodegradable d'una manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient. La investigació estudiarà totes les diferents fases del procés d'extracció a partir del rentat de la biomassa bacteriana, passant per la lisi bacteriana, els dissolvents d'extracció, la precipitació i la seva conservació per frenar la seva degradació.
En els resultats s'ha pogut determinar quines són les millors tècniques per aplicar i quines d'elles són línies d'investigació prometedores per a l'optimització del procés d'obtenció del biopolímer.

 

Director/a

Pou Ibar, Josep Oriol
Díaz Andrade, Angélica

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2021-09-06