Evaluation of the effect of variations in the structure of synthetic cathinones in their psychostimulant properties

Autor/a

Rodríguez i Soler, Miriam  

Abstract

Les drogues d’abús representen un problema global, no només a nivell de salut, sinó també a nivell econòmic i social. La disponibilitat de drogues és elevada i en algunes zones, fins i tot, està augmentant. La venda de drogues per internet és un bon exemple de la velocitat a la que es pot produir un canvi i planteja desafiaments a models existents de polítiques i respostes i a la vigilància en matèria de drogues. El Sistema de alerta temprana de la UE per a noves substàncies psicoactives posa en relleu la importància que té estar preparats per nous reptes a l’hora d’identificar i respondre a l’aparició de drogues que no existien fins ara.
Aquest projecte s’ha centrat en una nova família de drogues les quals es troben en el punt de mira de la Salut Pública pel seu ràpid creixement i aparició al mercat de drogues recreatives: les catinones sintètiques. Són drogues estructuralment similars a l’amfetamina que poden tenir un mecanisme d’acció sobre la dopamina, serotonina i noradrenalina similar a la cocaïna, amfetamina o MDMA.
Estudis de l’activitat en funció de l’estructura indiquen que les modificacions a la molècula de la catinona poden influir en la potència in vitro i in vivo i, per tant, poden ajudar a preveure el mecanisme d’acció d’un compost nou.
Per tal de conèixer millor el mecanisme d’acció d’aquesta família s’han seleccionat algunes catinones per ser sintetitzades i estudiades farmacològicament en aquest projecte. D’aquesta manera ens proposem trobar les diferències en l’efecte farmacològic de la droga degudes a variacions en la seva estructura química, fent una comparació entre diferents catinones. Així doncs, les catinones sintetitzades són la pentilona, la 4-metil-pentedrona i la 4-metil-a-etilaminopentedrona. A més, també s’han fet els estudis farmacològics de la N-etil-pentilona, sintetitzada prèviament en un altre projecte.
El nostre estudi ha revelat que la pentilona, la 4-MPD i la 4-MEAP son capaces d’induir efectes psicoestimulants i de recompensa en ratolins. Tots els compostos estudiats són potents inhibidors de la recaptació de DA, amb efectes més dèbils sobre el SERT. A més, es van obtenir ratios DAT/SERT elevats, fet que demostra el seu gran potencial d’abús. Les nostres dades també van revelar que totes les substàncies són més potents com a bloquejadors del DAT que la cocaïna, i la potència com a inhibidors de la recaptació incrementa amb l’allargament del substituent amino de metil a etil.

 

Director/a

Berzosa Rodríguez, Xavier
López, Raúl  

Estudis

IQS SE - Màster en Química Farmacèutica

Data

2020-09-03