Evolució de les polítiques de sostenibilitat en la indústria farmacèutica en l’era COVID

Autor/a

Simón Casas, Pau

Abstract

La pandèmia COVID-19 ha impactat enormement en els pilars econòmics, socials i ambientals de la sostenibilitat en les vides humanes. L’objectiu del següent treball es esbrinar si després de l’arribada de la COVID-19 a les nostres vides, les indústries del sector de la salut i de la química fina han implementat una variació de les polítiques de sostenibilitat, com a part indispensable en la gestió d’aquestes. La informació de l’estudi s’ha obtingut a partir de la realització d’una enquesta online enviada a empreses representatives del sector. Els resultats obtinguts mostren un elevat compromís per una gestió de la indústria basada en la sostenibilitat. Tanmateix, la major part de la mostra coincideix amb que s’han de prendre accions climàtiques urgents per evitar la pèrdua de biodiversitat, canvi climàtic i escassetat d’aigua. Per tant, s’observa que no és que s’hagin canviat les polítiques, sinó que ja ho tenien plantejat i aplicat abans de l’arribada de la COVID-19. És a dir que no hi ha una relació de causalitat. Si més no, s’observa que les indústries més petites o que no tenen tanta presencia en el mercat s’estan plantejant una gestió basada en la sostenibilitat. Cal assenyalar que aquest estudi de camp proporciona una informació orientativa i no representativa.

 

Director/a

Guitert Catasus, Mar

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2021-07-14