Exosomas cargados con Doxorrubicina: un nuevo sistema de liberación controlada para la terapia del melanoma

Autor/a

Cantón Fumanal, Emma

Abstract

El melanoma és una de les formes més agressives de càncer de pell, amb una elevada incidència i índex de mortalitat, i amb molt poques opcions terapèutiques.
És per això que moltes investigacions s’estan centrant en desenvolupar teràpies més eficaces, segures i que augmentin la supervivència, moltes d’elles basades en l’aplicació de la nanotecnologia, és a dir, en l’ús de sistemes nanomètrics com a vehiculitzadors dels principis actius. No obstant, els nanosistemes tradicionals,
basats en vectors sintètics, presenten desavantatges en termes de seguretat i activació del sistema immunitari. Conseqüentment, els exosomes han despertat gran interès recentment com a nous sistemes d’alliberació de fàrmacs degut a la capacitat intrínseca de comunicació cel·lular, la mida nanomètrica que evita ser detectat pel sistema immunitari, l’origen natural i la tendència o selectivitat per anar directe a les cèl·lules de la seva pròpia línia. És per això que l’objectiu principal d’aquest projecte, aprofitant aquestes propietats prometedores, és provar diferents mètodes d’encapsulació i purificació dels exosomes amb un fàrmac antineoplàsic així com la posterior caracterització. Finalment, els resultats obtinguts in vitro han demostrat ser prometedors i vàlids per seguir treballant per tal d’arribar a ser un bon sistema i alternativa per les teràpies contra el melanoma.

 

Director/a

Fornaguera i Puigvert, Cristina

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2021-09-07