Expanded catalogues of long noncoding RNAs in cancer

Autor/a

Hionides Gutiérrez,  Alejandro

Abstract

En els darrers anys, els lncRNA (long non coding RNA) han anat guanyant importància i, s’han vist relacionats amb diferents processos i mecanismes que poden arribara desenvolupar una malaltia. Principalment, els lncRNA han crescut exponencialment en la investigació de possibles noves teràpies contra el càncer, ja que poden arribar ajugar papers com a promotors o supressors del càncer, suggerint que en un futur, aquests gens podrien arribar a tenir un paper en teràpies de primera línia contra el càncer. Per aquesta raó, els catàlegs de gens lncRNA d'alta qualitat que expliquin el paper que juguen en el càncer, són necessaris per a una millor comprensió del seu paper en aquesttipusde malalties. Aquest treball es centra en la recerca bibliogràfica de nous lncRNA funcionals, per poder ser afegits a la base de dades CLC (Cancer lncRNA census) i la posterior descripció d'aquest gen segons la seva activitat biològica, el tipus de càncer, l'evidència científica, la quimioresistència, la referència i finalment, la identificació GENCODE. CLC ampliat facilitarà el treball futur per a comprendre millor i aprofitar les funcions dels lncRNA en el càncer.

 

Director/a

Fornaguera Puigvert, Cristina 
Johnson, Rory

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-07-22