Exploring Estrategies for Vitamin E Biofortification in Green Leaves

Autor/a

García Romañach, Laura

Abstract

Els tocoferols i els tocotrienols són compostos antioxidants que formen la família de la vitamina E. La seva síntesi es produeix en els plastidis i són regulats durant el desenvolupament vegetal i l'estrès oxidatiu. La funció de la vitamina E en organismes fotosintètics és contribuir en la seva fotoprotecció, inhibint l'oxigen singlet i la peroxidació de lípids. A més, aquesta vitamina també té una important influència en la salut humana prevenint malalties relacionades amb l'estrès oxidatiu. Augmentar el contingut d’ α-tocoferol, el tocoferol amb una major activitat antioxidant in vivo, és el principal objectiu de la biofortificació en vitamina E. En aquest estudi es presenten i discuteixen diferents enfocaments basats en enginyeria metabòlica dels enzims que catalitzen la síntesi de tocoferols. Com a base d’aquest treball s’ha utilitzat un sistema desenvolupat en el laboratori d’acollida que permet la diferenciació artificial de cloroplasts a cromoplasts en fulles de Nicotiana benthamiana. S’ha comprovat que la diferenciació de cromoplasts sintètics afavoreix la síntesi i acumulació de α-tocoferol, a causa d'un increment de plastoglòbuls. La canalització addicional de precursors metabòlics cap a la síntesi de tocoferols mitjançant la sobreexpressió de VTE1 augmenta la concentració d’ α-tocoferol però també de γ-tocoferol, cosa que suggereix una activitat limitant de VTE4 (que transforma γ-tocoferol en α-tocoferol). Finalment, s’ha comprovat que l'exposició de fulles de N. benthamiana a llum d'alta intensitat també produeix un canvi en la composició de tocoferols, augmentant la proporció d’ α-tocoferol. Per tant, aquests resultats aporten solucions per la biofortificació de plantes en vitamina E.

 

Director/a

Leivar Rico, Pau 
 

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-01-01