Fast Rent, S.L.

Autor/a

Canela Badrinas, Luís
Cebrián Ariza, Gerard

Abstract

El projecte està basat en una idea de negoci enfocada per a la venda a les companyies de lloguer de cotxes. El temps és un dels factors més importants en els viatges de les persones, però quan llogues un vehicle, tots els tràmits, paperassa i recollida suposen una gran pèrdua d'aquest temps, que pot variar entre 20 minuts i 1 hora. Però, ¿I si poguessis realitzar tots els tràmits, i fins i tot obrir i arrencar el vehicle des del mòbil?
La idea es basa en una aplicació, enfocada a aquest sector de mercat i a reparar en aquesta necessitat, en la qual podries estalviar aquesta hora d'esperes.
El model es basa en el fet que les companyies insereixin el maquinari en el vehicle per poder accedir-hi des del telèfon. Elles, seran les encarregades de comprar els nostres dispositius per així poder aportar una gran comoditat als consumidors i poder fer una reducció de costos al no necessitar tanta quantitat de personal.
Només a Barcelona hi ha més de 30 companyies de lloguer de cotxe, i cada any es venen més de 230.000 vehicles destinats a aquest sector, això implica una mida de mercat gran i amb una necessitat en la qual reparar. En els 3 primers anys la companyia s'enfocaria en empreses petites, poder guanyar terreny en el mercat per a el quart any negociar amb una companyia gran.
En els primers anys s'han previst unes vendes de dispositius entre 150-200 unitats, aquesta quantitat inicialment no implica la rendibilitat de l'empresa, però assentar-se al mercat i tenir com a client una empresa gran, suposaria unes vendes superiors a el doble, de manera que la rendibilitat de l'empresa estaria garantida.
La inversió inicial necessària és de 200.000 €, segons el previst, aquesta quantitat és suficient per poder mantenir l'empresa durant els 3 primers anys i tenir capacitat de creixement per als següents, de manera que pot resultar una quantitat petita si es compara amb els beneficis que aportarà.

 

Director/a

Marín Mas-Sardà, Juan José 

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

 

Data

2020-05-11