Fatty Acid Ethanolamides (FAEs) Metabolism: new insights into inflammation modulation

Autor/a

Cisquella Serra, Marina

Abstract

Les ethanolamides d’àcids grassos constitueixen una gran família de mediadors lipídics endògens que realitzen diverses funcions al llarg del cos. Per aquesta raó, han despertat gran interès al llarg del temps. Com N-palmitoylethanolamide s’acumula durant processos inflamatoris, aquest lípid ha emergit com un potent objectiu farmacèutic per les seves propietats anti-inflamatories, analgèsiques i neuroprotectores.
En animals, la biosíntesi de PEA es realitza en demanda i la seva degradació es catalitzada per N- Acetylethanolamine acid amidase (NAAA). NAAA disminueix els nivells endògens de PEA provocant la formació del seu antagonista lipídic, àcid palmític (PA). S’ha corroborat que durant el desenvolupament de malalties neurodegeneratives, l’àcid palmític presenta un paper important incrementant els processos inflamatoris. De totes maneres, encara es desconeix el paper de NAAA a l’hora de controlar l’activitat de PEA. Per aquesta raó, ha començat a emergir la generació de inhibidors de NAAA per tal d’entendre el seu paper fisiològic en el cos.
Aquest treball es centra en revisar la biosíntesi de PEA i la seva degradació a més de les seves propietats terapèutiques durant processos patològics. A més, es planteja un estudi de disseny per mesurar els nivells de PEA i PA en diferents línies cel·lulars i així, poder adquirir un millor coneixement de la funció de NAAA.

 

Director/a

Piomelli, Daniele
Semino Margrett, Carlos E.

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-07-01