FlowChem a escala pilot

Autor/a

Duaso Carbonell, Mariona 

Abstract

Es treballa amb el reactor Syrris Titan que hi ha disponible al Laboratori d’Enginyeria de Processos Químics, FlowChem. S’estudia el seu funcionament i manteniment, així com les seves dues bombes de pistó, el seu controlador del reactor, el seu regulador de pressió i el seu calefactor.
S’ha preparat un manual que aclareix diversos aspectes del seu funcionament. S’ha constatat que el flux laminar del reactor provoca una gran dispersió de temps de  residència, pel que s’ha assajat la introducció de bombolles d’aire per assegurar el flux pistó. Malauradament, les bombes del Syrris Titan no estan preparades per dur a terme aquesta funció. S’observa que hi ha flux revers quan la pressió a les dues bombes del Syrris Titan és diferent. Es proposa la utilització de vàlvules de retenció per evitar aquest fenomen. Es desenvolupa un sensor de conductivitat elèctrica per caracteritzar els temps d’estada dins del reactor. S’utilitza un microprocessador Arduino i el software
Python 3.7 per adquirir i processar les dades. Es comprova el bon funcionament del sensor desenvolupat amb un prototip de sobretaula ja que, malauradament, l’emergència del COVID-19 ha impedit dur a terme més experiments amb el Syrris Titan.

 

Director/a

Sempere Cebrian, Julià

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2020-05-29