Fluidodynamic simulations of Descending Aorta dissections repaired with a porous patch

Autor/a

Adell Garcia-ayats, Pau 

Abstract

En aquest treball es realitza l'estudi de la fluidodinàmica de un model de dissecció aòrtica abans i després de la implantació d'un nou tractament. Concretament, es generen diversos models geomètrics de la dissecció aòrtica descendent i un model del pegat mitjançant l'eina SolidWorks i es simula amb flux en vàries condicions. S’avaluen els perfils de pressió i velocitat generats a l’artèria, en la dissecció i en el pegat, en funció de la porositat del pegat i les característiques de la dissecció. Aquest nou tractament ha demostrat la seva eficàcia, reduint el flux dins la falsa llum, les seves dimensions, i la pressió a la paret externa.

 

Director/a

Martorell López, Jordi
 

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-05-29