FurniRent

Autor/a

Figueras Farré, Albert
Martínez Colomina, Mariona

 

Abstract

La idea de negoci que presenta l'empresa FurniRent, està basada en solucionar una problemàtica que ha anat augmentant en els últims anys; l'increment exponencial dels preus dels habitatges de lloguer. Per fer front a aquest increment, l'empresa FurniRent ofereix un servei de lloguer de mobles i electrodomèstics amb diferents línies de negoci, per adaptar-se amb més facilitat a les circumstàncies dels clients. L'empresa estarà ubicada a Barcelona i desenvoluparà la seva activitat a la província de Barcelona i la Comunitat de Madrid.
L'oferta de l'empresa es divideix en tres línies de negoci: la primera seria l'oferta del catàleg, on el client podrà llogar el mobiliari i els electrodomèstics que desitgi de forma individual, o per pactes, prèviament dissenyats per l'empresa. La segona línia de servei serà la d'un disseny personalitzat, el qual serà portat a terme per un dissenyador d'interiors utilitzant els productes que ofereix l'empresa al catàleg. L'última línia serà la venda o lloguer del mobiliari i electrodomèstics de segona mà.
El públic objectiu, al qual va dirigit aquest servei són els llogaters de la comunitat de Madrid i província de Barcelona, ​​que per diferents circumstàncies, consideren que és més econòmic, flexible, pràctic i rendible el servei que ofereix FurniRent que el mètode tradicional per moblar un habitatge. L'avantatge competitiu de FurniRent, es basarà en dos factors clau, en primer lloc, estarà basat en els estils de mobiliari i electrodomèstics que s'oferirà al seu catàleg i pacs, els quals estaran compostos per tres estils diferents, mentre que la competència directa sol tenir un sol estil. D'altra banda, un altre factor diferenciador de la companyia serà la personalització i flexibilitat que s'oferirà al client. La companyia tindrà una forma jurídica duna societat de responsabilitat limitada, i estarà formada pels dos socis fundadors, els quals tindran un repartiment igualitari de les accions de lempresa. Els objectius de la companyia a curt termini seran aconseguir resultats positius i obtenir beneficis, mentre que a mitjà-llarg termini serà aconseguir expandir de forma nacional el model de negoci. La inversió necessària per arrencar el negoci, seria de 100.000 € al primer anys, de 40.000 € al segon i de 30.000 € al tercer, en total, la inversió necessària que necessita la companyia FurniRent, és de 170.000 € ja que a partir del tercer any aquesta ja comença a ser rendible per si mateix.

 

Director/a

Martínez Guillén, Carmen

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Data

2021-05-18