GOOD KARMA

Autor/a

Adell Lumbreras, Celia
Fazio, Lorenzo de

 

Abstract

La nostra idea de negoci per a l'elaboració del treball de final de grau es basa en visibilitzar els esdeveniments voluntaris i aconseguir més impacte i conscienciació de la seva importància. Per això, vam tenir la idea de crear la nostra aplicació anomenada GOOD KARMA.
La startup vol operar dins del sector del voluntariat i el comerç electrònic sostenible. Per tant, GOOD KARMA, es constitueix com un connector de totes les Associacions Voluntàries i Micro Voluntàries, com a minorista online i una plataforma publicitària per a empreses sostenibles i socials registrades.
GOOD KARMA crea un valor que no es limita als interessos individuals dels usuaris i clients, sinó que concerneix l'entorn en conjunt. De fet, genera valor per a la societat i tot el sistema econòmic, fomentant l'activisme socioambiental i premiant les empreses que produeixen amb baix impacte. Pretenem aconseguir que l'usuari prengui com a part de la seva rutina ajudar en causes socials o mediambientals, en particular, volem centrar-nos en els joves.
La Visió de GOOD KARMA haurà de ser una inspiració per als consumidors, oferint un futur millor i sostenible, en què les persones estiguin motivades per cuidar-se les unes a les altres i construir juntes un món millor i diferent. Per tant, els valors que encarnarà l'empresa seran de solidaritat, compartició i transparència.
Pel que fa a l'anàlisi de l'evolució econòmica de l'empresa, cal posar de manifest que durant el primer any es produeixen les considerables pèrdues lògiques del període d'arrencada d'una empresa amb una activitat l'inici de la qual, partint de zero, és molt lent, si bé té un caràcter molt “autoexplosiu” en la seva evolució, cosa que exigeix ​​molta paciència.
Aquesta evolució dels resultats continua sent negativa durant el segon any i en part del tercer, que és quan es comencen a produir beneficis, que ja al cinquè any compensen les pèrdues acumulades. Aquests beneficis provenen de:

- Els ingressos per comissió de les transaccions produïdes pels usuaris a l'hora de comprar productes sostenibles de les empreses registrades al nostre Marketplace.
- Els ingressos de subscripció que s'obtenen aplicant una tarifa a cada empresa que s'inscrigui a l'aplicació proposada.
- Els ingressos per Publicitat, els costos per visualització, cost per clic i els CPM mitjans s'han obtingut prenent en consideració la seva mitjana de mercat.

També en aquest cas, s'han seleccionat valors força baixos, per tal de ser tan competitius en els primers anys de vida i poder presentar la startup com la plataforma ideal per patrocinar productes de baix impacte. Els motius que ens porta a plantejar aquesta idea són perquè la figura del voluntariat a Espanya cada cop és més important. Un 94% de la població considera que la figura del voluntariat és molt important en la societat i el 81% afirma tenir força o molta confiança en els voluntaris. A més, el mercat del comerç electrònic sostenible a Espanya encara no es caracteritza per grans jugadors, tot i que a poc a poc sorgeixen portals que intenten lluitar contra l'atenció dels consumidors. Per aquest motiu, considerem que, en aquest sentit, el sector és atractiu.
D'altra banda, les dificultats que haurem de fer front són: Capital suficient per superar les previsibles i no petites pèrdues inicials, i el temps i la paciència necessàries per aquest mateix motiu.

 

Director/a

Izquierdo Mateu, Antonio

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Data

2021-05-17