Hacia un procedimiento estandarizado de auditoría ética en el campo de la investigación biomédica. El caso de la vacuna anti COVID-19 liderada por IQS, enmarcada en el proyecto CoviNanoVax

Autor/a

Gordo Buisán, Teresa

Abstract

Es pot elaborar un model estandarditzat d'auditoria ètica d'una investigació científica que pugui ser aplicat al camp de la recerca en l'àmbit de la biomedicina?
Aquest treball de fi de grau proposa la ideació i l'elaboració d'aquest repte. La primera part de l'objectiu principal és la realització d'un procediment d'auditoria ètica que pugui realitzar un Comitè Ètic de Recerca i que generi confiança entre els mateixos investigadors implicats i tota la societat. A més, la segona part de l?objectiu principal és aplicar l?auditoria ètica estandarditzada a un cas concret: el projecte CoviNanoVax, una investigació per obtenir una vacuna contra el COVID-19 liderat per IQS.
Per això, aquest treball consta de quatre parts diferenciades. La part I correspon a la ideació de l'auditoria ètica estandarditzada per ser aplicada a la investigació biomèdica. La part II és descriptiva i es tracta de la realització d'un context ètic general i de l'ètica aplicada a la investigació científica; aquesta part permet establir les bases per poder realitzar la part I.
Posteriorment, a la part III es realitza un context sobre la temàtica de vacunes i pandèmies. Aquesta part permet establir les bases per entendre el projecte CoviNanoVax i poder comprovar la funcionalitat de l'auditoria ètica estandarditzada presentada a la part I.
Finalment, a la part IV conté dues seccions: la primera descriu totes les qüestions relacionades amb el projecte CoviNanoVax i la segona és l'aplicació de l'auditoria ètica (que es basa en l'aplicació de dos formularis ideats anomenats Formulari I i Formulari II .
La realització d'aquest treball pren com a base diverses fonts bibliogràfiques (p. ex.: Ètica de la investigació científica 1)
Aquest judici ètic es fa amb la proposició d'un model d'auditoria ètica per ser testat i refinat en investigacions futures, i que es pugui oferir com una eina útil per a la comunitat científica.

 

Director/a

Colominas Guàrdia, Carles
Quintana Rubio, Oriol 

Estudis

IQS SE - Grau en Química

Data

2021-09-06