Hydrogen fuel cell vehicles fire spread in semi open car parks

Autor/a

Riba Clascà, Francesc Gerard  

Abstract

Les pautes actuals sobre propagació d'incendis entre vehicles, com la de l'CTICM (Centre Technique Industriel de la Construction Métallique), suposen que la velocitat de propagació d'incendis d'un automòbil a un altre és d'aproximadament 12 minuts i que només 3 o 4 vehicles estan en flames al mateix temps. No obstant això, els recents incidents per incendis que involucren vehicles han reportat nombres molt diferents, s'han arribat a registrar fins a 30 cotxes en flames al mateix temps. La manera en què els automòbils moderns cremen és molt diferent a com ocorria en els antics, ja que, s'utilitzen molts més materials plàstics per reduir el pes i millorar el seu rendiment general. A més, els combustibles alternatius com les bateries o l'hidrogen estan començant a ser més populars. Els tancs d'hidrogen en vehicles poden suposar una enorme diferència en el comportament d'un incendi en un aparcament de cotxes.
L'objectiu d'aquesta tesi és desenvolupar un model numèric capaç de simular la propagació de foc entre diferents HFCVs. L'escenari en el qual s'estudien els vehicles és un aparcament de cotxes basat en una estructura real ja existent.
Els principals programes informàtics utilitzats per desenvolupar els models CFD són Fire Dynamics Simulator (FDS), versió 6.7.4 i Pyross 2020.
L'escenari estudiat consisteix en tres vehicles d'hidrogen situats en un aparcament semi obert en el qual un dels vehicles comença a cremar-se. Variacions en el diàmetre del conducte d'evacuació del TPRD estudiats.

 

Director/a

Espasa Sempere, Luisa 
Markert, Frank  

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-09-02