Identificació de nous gens implicats en la predisposició al càncer colorectal

Autor/a

Gonfaus Otiz, Gemma

Abstract

El càncer colorectal (CCR) és actualment una de les neoplàsies més freqüents als països desenvolupats i representa el segon càncer més mortal després del de pulmó. Aquesta neoplàsia es desenvolupa a partir diferents lesions precursores que inclouen els adenomes convencionals i els pòlips serrats en el còlon. Tot i que la majoria dels CCR progressen a través de la ruta de l’adenoma-carcinoma, els pòlips serrats també es consideren lesions precursores del CCR. La Síndrome de Poliposi Serrada (SPS) és una afecció caracteritzada pel desenvolupament de pòlips serrats grans i múltiples a tot el còlon, fet que genera un risc major al desenvolupament d’un CCR. S’ha estimat que la prevalença de CCR en pacients amb SPS oscil·la entre el 15% i el 35%. Malgrat els darrers desenvolupaments en tecnologies de seqüenciació, l'etiologia genètica de la SPS continua sent majoritàriament desconeguda. L’objectiu del projecte es basa en la caracterització de 3 variants genètiques (detectades en 2 cohorts de pacients) del gen hipermetilat en càncer 1 (HIC1), que és un supressor tumoral, per determinar si són patogèniques i es troben implicades en la predisposició a la SPS. Per tal d’avaluar aquestes 3 variants es generen cèl·lules knockout (KO) funcionals de HIC1 amb la tècnica de CRISPR/Cas9, se sintetitzen les variants per PCR i s’introdueixen dins el model cel·lular amb un vector
lentiviral. D’aquesta manera es pot estudiar la patogenicitat de les variants observades a les cohorts. L’objectiu d’aquest treball és la generació d’aquestes variants per a HIC1 i la validació definitiva dels KO generats en el laboratori anteriorment a nivell d’RNA i proteïna.

 

Director/a

Castellví Bel, Sergi
Leivar Rico, Oriol

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-06-20