Impacto del SARS-CoV-2 en la gestión de las oficinas de farmacia

Autor/a

del Cacho Montañá, Montserrat

Abstract

Durant l'any 2020 la societat va experimentar un gran canvi en les seves vides, amb això van canviar la forma de fer les coses i de socialitzar. En les oficines de farmàcia s’ha viscut una situació complicada, però s’ha superat i s’han detectat noves necessitats que te la població. Es va observar que els pacients demanen que els hi ofereixin nous serveis enfocats a un major seguiment de les seves patologies i al creixent interès per la cura de la salut. Per aquest treball s’ha realitzat una entrevista a quatre farmacèutics sobre com ha evolucionat la farmàcia des de l’inici de la pandèmia i s’ha realitzat una enquesta a 200 farmacèutics espanyols per conèixer quins serveis ofereixen actualment i la seva disposició a oferir nous serveis. La gran majoria dels farmacèutics enquestats han indicat que el personal de la farmàcia deu tenir una major interacció amb els metges i centres de salut per oferir millors serveis sanitaris als pacients. En conclusió, la societat demana una major comunicació entre els professionals sanitaris que els atenen, així com més serveis sanitaris des de l’oficina de farmàcia. Tot i que, aquests han d’estar protocol·litzats i respectar la confidencialitat de les dades personals i mèdiques dels pacients.

 

Director/a

Derqui Zaragoza, Belén

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2021-09-07