Implementation of Digital Image Correlation technique for vibration testing on an electrodynamic shaker

Autor/a

Aguirre Antonell, Pol

Abstract

El 2019, el laboratori de mecànica d'ICAM va adquirir un agitador electromagnètic refredat per aire (Brüel & Kjaer, model LDS V650) per a proves de vibració, així com el mòdul Vic-3D Fulcrum, que permet que les càmeres DIC de baixa velocitat capturin mesuraments de desplaçament i deformació durant esdeveniments periòdics d'alta velocitat. L'agitador i el mòdul Fulcrum són dos elements que encara no s'han implementat.
La motivació del treball és ajuntar aquestes dues inversions i començar a fer mesuraments de les maneres de vibració amb el programari de correlació d'imatges digitals Vic2D i Vic-3D.
Havent iniciat el projecte, hi va haver un gran problema amb l'amplificador del nou vibrador electromagnètic, i després es van fer les proves amb un vibrador menor que ja estava en ús a l'escola d'enginyeria de l'ICAM per a proves de vibració educativa.

 

Director/a

Guy, Philippe

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-06-22