Influencia de la concentración de oxígeno sobre la fosforescencia de agentes fotosensibilizantes

Autor/a

León Hermoso, Martín

Abstract

En aquest treball es pretén estudiar i comparar la influencia de la concentració d’oxigen sobre la fosforescència d’agents fotosensibilitzants. En una primera part, es mesura la intensitat i el temps de vida de la fosforescència en diferents ambients hipòxics i hiperòxics de quatre metaloporfirines. En una segona part, s’avalua mitjançant el formalisme de Stern-Volmer el comportament d’aquests, presentant tots característiques favorables per a poder ser usats en teràpies fotodinàmiques, però amb unes certes diferències segons l’ió metàl·lic i el solvent. Finalment, s’estudia la localització cel·lular del compost PdTPTBP en cèl·lules tumorals HeLa i s’observen després de la microscòpia confocal agregats i una distribució no uniforme.

 

Director/a

Nonell Marrugat, Martí 

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-09-07