Initial phase of the Rapid Factory Development

Autor/a

Soler Prat, Adrià

Abstract

Donat que el mercat està canviant cap a lots més petits i més customitzats, el projecte consisteix en dissenyar la fase inicial d’una fàbrica fàcil i ràpida de transportar, construir, implementar i relocalitzar. Que sigui capaç de produir lots petits de sabors (començant des de les matèries primeres fins a l’enviament) en el mínim temps possible, reduint la petjada de carboni i l’inventari, mantenint una gran customització.
Per aconseguir l’objectiu anterior s’exploraran noves tecnologies depenent de les necessitats (manteniment predictiu, industria 4.0, millores digitals).

 

Director/a

García Granada, Andrés
Fernández Esmerats, Joan 

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-05-12