International Marketing Plan for Lebsa’s European Market Expansion

Autor/a

Ayoub, Catherine
Horz, Mike  

Abstract

La distribució es gestiona amb una estratègia multicanal que resol els conflictes de canals mitjançant una solució centrada en el client amb acords d'exclusivitat enfocats en primer lloc en l'arrel sintètica i augmentant l'enfocament de venda directa prioritzada i preferida. Sempre, estem assegurant els temes prioritzats i agrupats com el creixement de les vendes, el creixement de la cartera de nínxols, la química de flux, la sostenibilitat i finalment la bilastina en l'estratègia de comunicació millorant la marca en línia i el valor percebut a nivell d'empresa que finalment influeix com a indicador clau en l'èxit a nivell de producte, el llançament a un mercat on el producte no es pot comercialitzar normalment a causa de la seva restricció, com el SEM i l'ús de mostres de productes. El pla de màrqueting exemplificat finalment es desenvolupa amb l'objectiu d'utilitzar, per a futurs llançaments de productes, i obtenir una descripció general de quants productes es poden llançar a l'any.
La Tesi de Mestratge tracta d'un d'aquests nous productes anomenat Bilastine i de la pregunta d'investigació que sorgeix: Quina estratègia de màrqueting s'ha de definir perquè Lebsa evolucioni en el procés de desenvolupament per llançar Bilastine al mercat farmacèutic europeu? S'aconsella considerar els principals temes de distribució directa o de tercers, una estratègia global o regional, un contracte d'exclusivitat per a tercers, un contracte de màrqueting i distribució i un pla de comunicació. Es va observar el Mercat Genèric i Mèdic pel que fa a barreres d'entrada i competència per conèixer la situació dels proveïdors de Lebsa i la seva regulació de comercialització. Per la present, la troballa clau és que quan la patent expira, el primer fabricant de medicaments genèrics decideix el tracte. Lebsa com a proveïdor ha de ser elegit per endavant per al procés de registre, per això arribar tard és la qüestió clau a resoldre. A més, evitant el pitjor dels casos en què l'empresa no és capaç d'introduir la química de flux en el curt termini, perquè per la implementació de la tecnologia i ser capaç necessiten temps, vam decidir connectar les fortaleses de Lebsa mitjançant la introducció d'un enfocament de dos nivells, primer per Bilastine desenvolupat per la fabricació del reactor i posteriorment per a la nova arrel sintètica desenvolupada per química de flux. D'aquesta manera, després de l'anàlisi, l'empresa es beneficia d'una conscienciació anterior a l'ingressar a l'entorn de mercat de la histamina altament competitiu però prometedor fins el desenvolupament de l'arrel sintètica de més valor i marge, que al seu torn s'ha de justificar en termes de preu respecte a cada país un cop finalitzat el procediment de registre específic. A més, examinem Europa a causa de la seva diversitat per llançar a Alemanya el producte basant-se l'anàlisi de Pestel i material addicional relacionat amb el mercat genèric per reduir l'estratègia a un perfil objectiu específic. Atès que l'interès del primer client del segon proveïment prové principalment d'Espanya, l'estratègia internacional que assenyalem anirà primer a Espanya, després a Alemanya i després als països EUTop5, des d'un client especialitzat en histamina fins a un fabricant de medicaments de nínxol de mida mitjana amb un màrqueting mixt competitiu adaptat a Alemanya en termes de preus reeixits i abast de coneixement de marca. 

 

Director/a

Meyer, Jan-Hinrich 

Estudis

IQS SM - Master in International Marketing in a Digital Environment / International Marketing & Sales Management

Data

2020-06-02