La reputación corporativa en el sector farmacéutico: un índice de medida

Autor/a

Mira Peribáñez, Claudia 

Abstract

La importància de la reputació corporativa en el sector farmacèutic està en expansió, tant per la seva repercussió en la salut i qualitat de vida de la població, com en l'àmbit econòmic. Donada la preocupació creixent per temes de sostenibilitat, ètica i reputació social, el present projecte tracta de realitzar una anàlisi exhaustiva de la reputació corporativa de deu dels laboratoris farmacèutics més potents en l’àmbit nacional (Cinfa, Kern Pharma, Normon, Pfizer, Bayer, Novartis, Almirall, Boehringer Ingelheim, Ferrer i Uriach). L'objectiu és conèixer l'opinió / percepció d'altres professionals de sector i conèixer les debilitats i fortaleses de la indústria. Per a això, es va realitzar una enquesta a les oficines de farmàcia de la província de Barcelona. Per a la selecció de les empreses, es va realitzar un estudi de camp, previ a la difusió de l'enquesta, a 14 farmàcies de la província per determinar els laboratoris més presents a les oficines de farmàcia. Per a l'elaboració de l'enquesta, es van separar es preguntes en tres blocs: qualitat del producte i l'oferta comercial, innovació i recerca i ètica i RSC (Responsabilitat Social Corporativa), tots ells factors claus per mesurar la reputació de qualsevol empresa.
Després d'analitzar les 41 enquestes obtingudes, es va concloure que, en general, hi ha dos factors crítics en la indústria farmacèutica. En primer lloc, critiquen la falta de comunicació per part dels laboratoris i, per tant, la manca de transparència. En segon lloc, l'escassa conscienciació d'aquests enfront de la sostenibilitat i medi ambient. Així mateix, amb aquests resultats es va poder realitzar un rànquing d'empreses més ben valorades. Com a millor valorada es troba Cinfa, a causa, entre altres raons, al fet que és el laboratori líder en unitats i vendes a Espanya. Entre les menys valorades es troba, Uriach. Finalment, és important ressaltar la importància que té la reputació corporativa, no només en el sector farmacèutic, sinó en general. Encara queda un gran camí per recórrer per aconseguir un major acostament als clients i l'eliminació de les etiquetes tòpiques associades a cada sector. 

 

Director/a

Braojos Gómez, Jessica 
  

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2020-09-07