Las Juntas Generales de Accionistas de las empresas del índice Shanghai Stock Exchange 2005 - 2018

Autor/a

Martínez Martín, Ariadna

Abstract

L’objectiu d’aquest treball és realitzar un anàlisi descriptiu de les Juntes Generals d’Accionistes a la Xina des de 20015 fins al 2018. Addicionalment, en aquest treball es detalla la manera en que s’han de constituir els arxius per tal de poder realitzar un posterior anàlisis dels rendiments anormals per mitjà del model de mercat el dia en que es realitzi la junta mitjançant un programa específic amb la finalitat d’obtenir aquests resultats.

Paraules clau: Junta General d’Accionistes; Xina; Shanghai Stock Exchange.

 

Director/a

Martínez Blasco, Mónica

Estudis

IQS SM - Màster en Auditoria i Control de Gestió

Data

2020-07-17