Maximization of the inbound department’s capacity in Amazon’s Fulfilment Centre in El Prat del Llobregat

Autor/a

Pons Romances, Ignasi  

Abstract

En aquest projecte, s'estudien nous mètodes per incrementar la capacitat del departament de Inbound al centre de distribució del Prat de Llobregat, un dels més grans d’Europa. S’estudien diferents mètodes per incrementar la productivitat, millorar l'eficiència, l'eficàcia de la feina feta i, finalment, augmentar la seguretat dels llocs de treball.
Després d'estudiar els fluxos de treball en el departament, aquest estudi s'ha enfocat especialment en la recepció eficient del producte a través de programes informàtics i l’asignació de llocs de treball a l’inici del torn. Mitjançant canvis de fluxos de treball, aplicacions de noves eines tecnològiques (Pallet Decant) i una millora de les condicions de treball, s'ha aconseguit incrementar la productivitat dels treballadors i millorar l'eficiència de la feina realitzada.

 

Director/a

Molins Vara, José Javier  

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2020-07-22