Modulación diferencial de los neuroquímicos monoaminérgicos centrales y periféricos por deprenyl en larvas de pez cebra

Autor/a

Bartolomé Alonso, Helena

Abstract

Els embrions i les larves de peix zebra són models de vertebrats que s'utilitzen cada vegada més en la investigació de neurociència traslacional. Per tal de vincular els canvis de comportament amb alteracions en el perfil de NTs en el cervell en aquests models, s'han desenvolupat diferents mètodes analítics per determinar el sistema monoaminèrgic en aquests organismes. En tots els mètodes desenvolupats s’utilitzaven les larves senceres, plantejant el dubte de si el model d’estudi de la larva sencera és representatiu pels canvis del perfil monoaminèrgic al cervell. Per aquest motiu, en aquest estudi, s’han determinat els nivells de 10 NTs monoaminèrgics al cap, el tronc i el cos sencer de larves de peix zebra. S’ha comprovat que la majoria de NTs estudiats es presenten en major proporció al cap que al tronc, o en nivells similars en alguns casos (tirosina i 5-HIAA). A més, s’han exposat larves de peix zebra a deprenyl, un fàrmac que s’utilitza per tractar el Parkinson i depressions que es caracteritza per ser un inhibidor prototípic de la monoaminooxidasa, per avaluar l’efecte sobre els organismes. En aquest tractament, s’ha observat que es produeixen canvis significatius en la distribució d'alguns neuroquímics en les diferents parts del cos de la larva després del tractament amb deprenyl. Mentre que el deprenyl fa augmentar la serotonina i la norepinefrina tant al cap com en el tronc, els nivells de dopamina, L-DOPA i àcid homovaníl·lic només es modulen al cap. A més a més, l'augment tant significatiu dels nivells de dopamina observat al cap després del tractament amb deprenyl no es va detectar en l'anàlisi de larva sencera.
Aquests resultats indiquen que l'anàlisi de NTs en larva de peix zebra no s'ha d'utilitzar com un substitut general de l’anàlisi específic del cervell, ja que pot emmascarar canvis en els perfils de NTs.

 

Director/a

Gómez Canela, Cristian

Estudis

IQS SE - Màster en Química Analítica

Data

2021-09-22